مونیکا سانچز

من عاشق ساکولنت ها (کاکتوس ها ، ساکولنت ها و شکل های دم دار) هستم زیرا آنها در 16 سالگی یکی از آنها را به من دادند. از آن زمان من در حال بررسی آنها هستم و کم کم مجموعه را گسترش می دهم. امیدوارم شما را در این وبلاگ با اشتیاق و کنجکاوی که نسبت به این گیاهان احساس می کنم ، آلوده کند.