ដើម្បីដាំ cacti អ្នកត្រូវការស្រោមដៃ

វិធីដាំដើមត្នោតក្នុងឆ្នាំងនិងក្នុងដី

តើអ្នកចង់ដឹងពីរបៀបដាំដើមតាត្រៅនៅក្នុងសក្តានុពលឬនៅក្នុងដីដោយមិនខូចខាតទេ? ជាពិសេសប្រសិនបើពួកគេមានបន្លាហើយទាំងនេះ ...

Rebutia គឺ cacti តូច

រេប៊ូទី

Cacti នៃពូជ Rebutia គឺតូចដែលជាមូលហេតុដែលពួកគេអាចត្រូវបានដាំដុះនៅក្នុងផើងពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេ។ …

Epiphyllum anguliger គឺជាតុក្កតាព្យួរ

អេផភីលីមឡាំងហ្គោហ្គីលី

មាន cacti ជាច្រើនដែលអាចត្រូវបានប្រើជារុក្ខជាតិព្យួរប៉ុន្តែអេពីភីលីលីអុងហ្គីលីមានលក្ខណៈពិសេសណាស់។ ដើមរបស់វាគឺខ្លាំងណាស់ ...