रोपण करण्यापूर्वी एचिनोफोसुलोकॅक्टस

लहान कॅक्टसचे प्रत्यारोपण कसे करावे?

आमचा कॅक्टि पॉट बदलणे फार महत्वाचे आहे जेणेकरून ते त्यांची वाढ चालू ठेवू शकतील. यावर अवलंबून वारंवारता बदलू शकते ...

मॅमिलेरिया वाढतो

कॅक्टरीचे प्रत्यारोपण कधी करावे?

प्रत्येक वेळी जेव्हा आम्ही नर्सरीमध्ये जातो तेव्हा आमच्या बेशुद्ध - किंवा कदाचित जागरूक - साठी आम्हाला सहजपणे नेणे सोपे होते ...