युफोर्बिया मिलि एक रसिलो बोट हो

काँडाको मुकुट (युफोर्बिया मिलि)

युफोरबिया मिलि एक बोट हो कि, यसको काँडा राम्रो संग काँडा संग सशस्त्र छ, बावजूद व्यापक खेती गरिन्छ ...

क्याक्टस भाँडामा ड्रेनेज प्वाल हुनु पर्छ

क्याक्टस बर्तन किन्न गाइड

क्याक्टि को लागी सबै भन्दा राम्रो बर्तन के हो? जब हामी उनीहरुलाई एक नर्सरी मा देख्छौं, वा जब हामी उनीहरुलाई प्राप्त गरे पछि उनीहरुलाई ...

सेरोपेजिया एक बोट बिरुवा हो जुन मुटुको आकारको पातहरू सहित हुन्छ

हार्टको हार (सेरोपेजिया वुडीआई)

सेरोपेजिया वुडीआई एक यस्तो बोट हो जुन प्राय: सुकुलेन्ट्सका प्रशंसकहरूले ध्यान नदिन्छ। र कारणहरू होईन ...