oglašavanje
Rebutije su mali kaktusi

Rebutija

Kaktusi iz roda Rebutia su mali, zbog čega se mogu uzgajati u posudama tijekom cijelog života,...

Cylindropuntia je bodljikavi kaktus

Cilindropuntija

Kaktusi iz roda Cylindropuntia su grmolike, ponekad i drvene biljke, koje se mogu uzgajati u kseriskapima ili čak...