กระถางแคคตัสต้องมีรูระบายน้ำ

คู่มือการซื้อกระถางกระบองเพชร

กระถางที่ดีที่สุดสำหรับกระบองเพชรคืออะไร? เมื่อเราเห็นพวกมันในเรือนเพาะชำ หรือเมื่อเรารับพวกมันหลังจากมีพวกมันแล้ว ...