Euphorbia enopla là một crass rất phổ biến

euphorbia enopla

Euphorbia enopla là một trong những loài xương rồng có gai được biết đến nhiều nhất. Nó là một loại cây bụi thấp tuyệt đẹp với nhiều nhánh ...