ភរិយាមេឡានីន

តើការសម្ងំនៅលើដើមត្រសក់មានលក្ខណៈដូចម្តេច?

តើអ្នកដឹងទេថារុក្ខជាតិដែលអ្នកចូលចិត្តក៏សម្ងំលាក់ខ្លួន? ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងថាតើពេលណាពួកគេធ្វើវានិងរបៀបថែរក្សាពួកគេសូមចូលហើយស្វែងយល់ថាតើសំបកដើមត្រសក់មានលក្ខណៈដូចម្តេច។

មើមដំឡូងនៅក្នុងបណ្តុះកូនមួយ

ពេលណាត្រូវទិញ cacti និងជំនួយផ្សេងទៀត?

តើអ្នកចង់ដឹងថាពេលណាដើម្បីទិញ cacti? មានពេលវេលាល្អប្រសើរសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយក៏ដើម្បីពង្រីកការប្រមូលផ្ដុំរបស់យើងដូច្នេះកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលដើម្បីរកវា។

ទិដ្ឋភាពនៃ Astrophytum asterias f Nudum ដែលជាសត្វត្មាតដែលគ្មានឆ្អឹងខ្នង

តើដើមត្នោតគ្មានបន្លាទេ?

វាជៀសមិនផុតពីការគិតអំពីរុក្ខជាតិដែលមានបន្លាទេនៅពេលនិយាយអំពីដើមតាត្រៅប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថាមានប្រភេទនិង / ឬពូជខ្លះដែល ...

រុក្ខជាតិទឹកដមនៅខាងក្នុងផ្ទះ

តើមាន cacti ក្នុងផ្ទះទេ?

Cacti បានក្លាយជាអាជីវកម្មដែលរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើន។ ជារុក្ខជាតិខុសពីរុក្ខជាតិដែលយើងធ្លាប់ប្រើ ...